בוררות

 • ניהול הליך בוררות מתבצע מחוץ לכתלי בית המשפט.
 • סמכויות הבורר ניתנות לו מתוקף הסכם בין הצדדים.
 • הנושאים שהבורר מוסמך לפסוק בהם, מוגדרים על ידי הצדדים, ולבורר אין סמכות להכריע בסוגיות שאינן מהוות חלק מהסכם הסמכת הבורר.
 • ביהמ"ש יכול להציע לצדדים לפנות לבוררות, אם יסכימו לכך.
 • זהות הבורר יכולה להיקבע במספר אופנים:
  • זהות מוגדרת מראש.
  • מינוי בהסכמה רק לאחר התגלעות המחלוקת.
  • מינוי מראש של הגוף או האדם שימנה את הבורר במקרה של מחלוקת.
 • הסכם הבוררות יקבע אם הבוררות תתנהל על פי הדין המהותי ואם לאו, אם תהיה קשורה בסדרי הדין ובדיני הראיות אם לאו; ואם ינמק הבורר את פסקו אם לאו. לא ניתן לערער על בוררות שאינה מתנהלת ע"פ הדין המהותי, בהתאם לסדרי הדין וחסרת הנמקה.
 • הליך הבוררות מתחיל ומסתיים אצל הבורר ואין לאחד הצדדים את הזכות לסגת מהסכמתו לבוררות.
 • פסק בוררות ניתן להביא לאישור בית המשפט כפס"ד.

למידע נוסף אנא מלאו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם