דוח נאותות

הכנת דוח נאותות למערך הביטוח עבור הדירקטוריון, מבקר הפנים או גופי ביקורת רגולטוריים הבוחנים את נאותות מערך הביטוח של הארגון. הדוח יכלול התייחסות להיקף הכיסוי, הן מבחינת סכומים וגבולות אחריות, והן מבחינת הכיסויים הנדרשים ואופן ניסוח המפרטים והרחבות הכיסוי, על מנת להתאים את המערך הביטוחי למאפייני הגוף הספציפי. את גדר היקף הדוח ניתן לבנות באופן מודולרי ובהתאמה לצרכי הארגון.

תחומי התמחות עיקריים לדוח נאותות:

  • ביטוח דירקטורים (נושאי משרה)
  • ביטוח סייבר
  • אחריות מקצועית
  • ביטוח בנקאי
  • ביטוחים פיננסיים ליועצי ומנהלי השקעות, חתמים וקרנות
  • אחריות מוצר
  • ביטוח רכוש, אבדן רווחים,
  • מלחמה וטרור
  • חבויות
  • ביטוח פרויקטים של הקמת מבנים / מפעלים / תשתיות / תחנות כח / מתקני התפלה

למידע נוסף אנא מלאו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם