השירותים שלנו

השירותים שאנו מציעים

נשמח להציע פתרון למחלוקות עסקיות ברמת המקצועיות הגבוהה ביותר

 בדגש על התחומים הבאים:
ביטוח, פיננסים, נדל"ן והי-טק

בוררות

ניהול הליך בוררות
מחוץ לכתלי בית המשפט

גישור

ניהול הליך הגישור
מחוץ לכתלי בית המשפט

גישבור

ניהול הליך הגישבור
מחוץ לכתלי בית המשפט

דוח נאותות​

הכנת דוח נאותות למערך הביטוח עבור הדירקטוריון / מבקר פנים / גופי ביקורת רגולטוריים  הבוחנים את נאותות מערך הביטוח של הארגון

חוות דעת

חוות דעת מומחה לבית המשפט
בענייני ביטוח מורכבים

הרצאות

הרצאות מקצועיות
בתחומים מגוונים