גישור

 • ניהול הליך הגישור מתבצע מחוץ לכתלי בית המשפט.
 • סמכויות המגשר ניתנות לו מתוקף הסכמה מתמשכת בין הצדדים לאורך כל הליך הגישור.
 • ביהמ"ש יכול לחייב צדדים לנסות הליך של גישור או להציעו, אם יסכימו לכך.
 • זהות המגשר יכולה להיקבע במספר אופנים:
  • זהות מוגדרת מראש.
  • מינוי בהסכמה רק לאחר התגלעות המחלוקת.
  • מינוי מראש של הגוף או האדם שימנה את המגשר במקרה של מחלוקת.
  • הפניה של ביהמ"ש למגשר.
 • הסכם הגישור יהיה פרי הסכמה של הצדדים למלוא היקפו של ההסכם. בהיעדר הסכמה בין הצדדים לא יהיה הסכם. בהנחה שהמחלוקת אינה נזנחת ע"י שני הצדדים, תגיע המחלוקת להליך המקורי, דהיינו, חזרה לבית המשפט.
 • הסכם גישור ניתן להביא לאישור בית המשפט כפס"ד.

למידע נוסף אנא מלאו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם