מאזניים: זמן מול כסף

בוררות גישור ומה שביניהם

פתרון מחלוקות מחוץ לכתלי בית המשפט הוא עולם מגוון של תהליכים והליכים בהם ניתן להיעזר על מנת להקטין עלויות, לקצר זמנים ולהגיע לפתרון יעיל ובר-קיימא.

הליך הגישור הוא הליך וולונטרי וידידותי, אשר באמצעות תהליך מתודי, מאפשר לצדדים הידברות המונחית בעזרתו של צד ג' (המגשר), אשר מטרתה להגיע להסכמות.

הליך הבוררות, הוא הליך שנבחר וולונטרית בין הצדדים. הבחירה, יכול שתיעשה מראש, בתחילת מערכת היחסים העסקית או האישית ביניהם, או ששהצדדים מסכימים על ההליך רק לאחר שנתגלעה ביניהם מחלוקת כלשהי. אולם, מרגע שהחל הליך הבוררות, אין דרישת להסכמה של שני הצדדים באשר לקיומו ולתוצאתיו. מספיק שאחד הצדדים מבקש לקיימו, ההתחייבות המוקדמת של הצדדים מקנה לבורר את הסמכות לקקים את ההליך ולפסוק בו.

אך חשוב לציין, כי קיימים הליכים יצירתיים נוספים הנמצאים בתווך שבין הליך הגישור להליך הבוררות וניתן לבחור בהליך שכזה, תוך התחשבות במאפייני המחלוקות הספציפית והתאמתה להליך הרלבנטי ביותר עבורה.

אחת הדוגמאות הבולטות להיך ביניים כאמור, היא דומת הליך הגישבור. הליך הגישבור מתחיל כהליך גישור לכל דבר ועניין. במסגרת ההליך חשוב למפות את נקודות המחלוקת ולדון בכל נקודה ונקודה באופן מסודר, תוך נסיון להגיע להסכמה רחבה ככל הניתן כל נקודה ונקודה. לאחר מיצוי היכולות להגיע להסכמה, מובהר, כי הנקודות שהוסכמו יהוו חלק מההסדר הסופי של המחלקות. יתרת הנקודות, שהצדדים לא הצליחו להיגע להסכמה בעניינן, יועברו להחלטת המגשר, הפעם בכובעו כבורר בין הצדדים.

כלומר, במידה והליך הגישור נכשל (לא מגיעים להסכמה בכל הנקודות שבמחלוקת) – הצדדים אינם חוזרים לבית המשפט, אלא הופכים את הגישור לבוררות בקשר ליתרת הנקודות שנשארו במחלוקת. החלקים שהוסכמו והחלקים שנבררו ע"י הבורר, הופכים לפסק בוררות מחייב והדבר אינם מצריך חזרה לבית המשפט לצורך פסיקה במחלוקת, אלא רק לאישור הפסק – כבחירת הצדדים.

לרשותכם בכל מחלוקת:

ריטה בעל-טכסא – Dispute Fixer

Rita Pic

Please follow and like us:

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *